Submitted by stanislav.hupian on Mon, 03/21/2022 - 09:05
Stav
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
31
Mesiac - koniec projektu
10
Rok - koniec projektu
2023
Cieľ

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie vybraných elektronických služieb Slovenskej agentúry životného prostredia a zlepšenie obsahu a užívateľskej prívetivosti webových sídiel www.enviroportal.sk a www.sazp.sk.

Cieľom SAŽP je poskytovať také elektronické služby a informácie, ktoré sú prehľadné a praktické. Majú intuitívny dizajn, sú zrozumiteľné, ľahko vyhľadateľné a ľahko použiteľné. Minimalizujú počet krokov potrebných k dosiahnutiu cieľa. Nepýtajú si údaje, ktoré už SAŽP niekedy získala. Minimalizujú manuálne zapisovanie údajov, potrebné údaje automaticky pred vypĺňajú. Zámerom SAŽP je, aby kvalitný dizajn sprevádzala zrozumiteľná navigácia, ktorá používateľom šetrí čas a námahu. Je napísaná ľudskou rečou a z perspektívy používateľa. Je vecná, stručná a je z nej jasné, komu je určená.

 

Aktivity
  • Vytváranie expertných tímov ktoré zastrešia agendu agilného zlepšovania zákazníckej skúsenosti
  • Implementácia „malých zlepšení“ na front/back-ende, ktorý služby zjednodušia, zvýšia ich prívetivosť a tým zvýšia ich používanie a spokojnosť s nimi

 

Výstupy
  • 3 zavedené elektronické služby, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov
Kontaktná osoba
Ing. Marek Hubáček
Email
marek.hubacek@sazp.sk