Submitted by stanislav.hupian on Wed, 01/19/2022 - 13:31
Stav
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
30
Mesiac - koniec projektu
9
Rok - koniec projektu
2023
Cieľ

Cieľom projektu  je zníženie emisií v ovzduší a stimulácia zmeny spôsobu vykurovania v domácnostiach -  z používania cenovo prijateľnejších tuhých palív v zastaraných kotloch, ktoré významnou mierou prispievajú k znečisťovaniu ovzdušia, smerom k využívaniu efektívnejších spaľovacích zariadení.

Realizáciou projektu prispeje žiadateľ k naplneniu špecifického cieľa 1.4.1: Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality.

Aktivity

Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.

Výstupy
  • zníženie koncentrácie tuhých častíc PM, ktoré predstavujú najvýznamnejší problém kvality ovzdušia v SR
  • znižovanie emisií a ďalších znečisťujúcich látok do ovzdušia
  • inštalovanie minimálne 8 500 nových zariadení, ktoré znížia emisie znečisťujúcich látok
  • nahradenie minimálne 8 500 zastaralých spaľovacích zariadení v domácnostiach
Kontaktná osoba
Ing. Adam Stano
Email
adam.stano@sazp.sk