Implementácia špecifických kritérií pre VO zameraných na predchádzanie a znižovanie odpadu z plastov v Albánsku

Program:
UNEP/NORAD

Cieľ:

Posilnenie princípov zeleného verejného obstarávania v oblasti plastov.

Aktivity:

  • Zhodnotenie existujúceho systému a infraštruktúry spracovania odpadu
  • Posúdenie právneho rámca existujúceho verejného obstarávania
  • Vypracovanie zoznamu platných kritérií verejného obstarávania
  • Pripraviť návrh konkrétnej politiky pre implementáciu zeleného verejného obstarávania
  • Zvyšovanie environmentálneho povedomia organizáciou školenia a workshopu

Výstupy:

  • Spracovaná analýza súčasného stavu
  • Odporúčania pre posilnenie zeleného verejného obstarávania v oblasti plastov – zoznam kritérií
  • Prezentácie a výstupy z národných školení a tréningov

Kontaktná osoba:
RNDr. Dana Lapešová / Ing. Martin Jakuš