Regionálna štúdia obehového hospodárstva v e-sektore v SaVE regióne

Program:
UNEP GEF

Cieľ:

Spracovanie regionálnej štúdie, ktorá by zmapovala situáciu vo vybraných 4 krajinách strednej a výhodnej Európy (Česká republika, Bulharsko, Bielorusko a Moldavsko) elektronickom sektore počas celej doby od výrobku až po odpad.

Aktivity:

 • Pravidelné pracovné konzultácie s projektovým tímom
 • Spracovanie databázy vhodných kontaktov vo všetkých štyroch krajinách
 • Príprava dotazníka a kontaktovanie
 • Realizácia rozhovorov
 • Vyhodnotenie výsledkov a odporúčania
 • Správa pre donora

Výstupy:

 • Zoznam kontaktov
 • Pripravený dotazník, odsúhlasený donorom
 • Zrealizované rozhovory
 • Odporúčania
 • Správa

Kontaktná osoba:
RNDr. Dana Lapešová