Submitted by stanislav.hupian on Fri, 04/16/2021 - 08:03
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
31
Mesiac - koniec projektu
6
Rok - koniec projektu
2022
Cieľ

Posilnenie princípov zeleného verejného obstarávania v oblasti plastov.

Aktivity
  • Zhodnotenie existujúceho systému a infraštruktúry spracovania odpadu
  • Posúdenie právneho rámca existujúceho verejného obstarávania
  • Vypracovanie zoznamu platných kritérií verejného obstarávania
  • Pripraviť návrh konkrétnej politiky pre implementáciu zeleného verejného obstarávania
  • Zvyšovanie environmentálneho povedomia organizáciou školenia a workshopu
Výstupy
  • Spracovaná analýza súčasného stavu
  • Odporúčania pre posilnenie zeleného verejného obstarávania v oblasti plastov – zoznam kritérií
  • Prezentácie a výstupy z národných školení a tréningov
Kontaktná osoba
RNDr. Dana Lapešová / Ing. Martin Jakuš
Email
dana.lapesova@sazp.sk