Submitted by stanislav.hupian on Wed, 05/31/2023 - 09:39

populair

Stav
Stav projektu
Organizačná jednotka
Deň - koniec projektu
30
Mesiac - koniec projektu
4
Rok - koniec projektu
2024
Cieľ

Zvýšenie kvality štatistických údajov o odpade z plastových obalov v podmienkach SR.

Aktivity

Identifikácia databáz relevantných pre ciele projektu.
Výber potenciálnych výrobcov plastových obalov a identifikácia free-riderov a odhad ich podielu na trhu SR.
Vypracovanie štúdie o podiele free-riderov v oblasti výrobcov plastových obalov v podmienkach SR.
Realizácia workshopu pre zainteresované strany.

Výstupy

Zoznam databáz relevantných pre ciele projektu.
Dátový súbor potenciálnych výrobcov plastových obalov.
Štúdia o podiele free-riderov v oblasti výrobcov plastových obalov v podmienkach SR.
Workshop pre zainteresované strany.

Studia_free_riding_SK_web.pdf (2 968 kB)
Study_free_riding_EN_web.pdf (2 901 kB)
 

Kontaktná osoba
Ivana Novikmecová
Email
ivana.novikmecova@sazp.sk