Submitted by stanislav.hupian on Wed, 01/04/2023 - 10:07
Stav
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
31
Mesiac - koniec projektu
5
Rok - koniec projektu
2023
Cieľ

Financovanie časti miezd (stabilizačné príspevky vrátane povinných odvodov zamestnávateľa) zamestnancov Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) - administratívne kapacity.

Výstupy

Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie stabilizovaných, kvalitných a motivovaných administratívnych kapacít SAŽP ako SO pre OP KŽP.

Kontaktná osoba
Mgr. Miroslava Gogová
Email
miroslava.gogova@sazp.sk