Submitted by stanislav.hupian on Sun, 01/15/2023 - 16:32
Stav
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
31
Mesiac - koniec projektu
12
Rok - koniec projektu
2022
Cieľ

Financovanie oprávnených výdavkov súvisiacich s prenájmom nebytových priestorov a skladovacích priestorov pre archív OP ŽP/OP KŽP Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia.

Výstupy

Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie plynulej implementácie OP KŽP. Využitím finančných prostriedkov v rámci technickej pomoci OP KŽP sa zabezpečí posilnenie kvality vykonávaných činností. Financovanie projektu bude systémom refundácie.

Kontaktná osoba
Mgr. Miroslava Gogová
Email
miroslava.gogova@sazp.sk