Submitted by stanislav.hupian on Mon, 03/21/2022 - 10:14
Stav projektu
Organizačná jednotka
Deň - koniec projektu
26
Mesiac - koniec projektu
10
Rok - koniec projektu
2023
Cieľ

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie výrazne pozitívnych zmien vo vnímaní, povedomí a správaní cieľových skupín v oblasti boja proti zmene klímy. Projekt prostredníctvom predstavenia opatrení na zmiernenie zmeny klímy ukáže, ako môžu malé zmeny prispieť k boju proti zmene klímy (v doprave, pri výrobe energie, vykurovaní alebo celkovej spotrebe) a to ako na vidieku, tak aj v mestách. Cieľ sa dosiahne realizáciou osvetových a informačných aktivít súbežne so súvisiacimi opatreniami na zmiernenie zmeny klímy v súvislosti so zadržiavaním dažďovej vody, využívaním obnoviteľných zdrojov energie, ekologickým a čistým vykurovaním, mobilitou šetrnou ku klíme, zelenou infraštruktúrou a ochranou biodiverzity. Cieľom projektu je bilaterálna výmena poznatkov, skúseností a osvedčených postupov v snahe zvýšiť informovanosť a gramotnosť o zmene klímy a jej dôsledkoch na Slovensku.  

Aktivity

Aktivity v projekte vykonané s cieľom zvyšovania povedomia o zmierňovaní zmeny klímy a adaptácii na ňu.

Názvy aktivít:
1.  Water for climate
2.  Renewables for life
3.  More heat, less smoke
4.  Less cars, more life
5.  Climate is worth more than a gold
6.  Climafest 2022 and 2023
7.  Publicity

Výstupy

Zvýšená odolnosť voči zmene klímy a schopnosť reagovať na zmenu klímy v rámci cieľových území.

Kontaktná osoba
Andrej Šijak
Email
andrej.sijak@sazp.sk