Submitted by stanislav.hupian on Mon, 12/06/2021 - 10:04
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
28
Mesiac - koniec projektu
2
Rok - koniec projektu
2022
Cieľ

Projekt „Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu implementácie SO SAŽP v rokoch 2021-2022" je zameraný na financovanie miezd zamestnancov Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) - administratívne kapacity a zamestnanci vykonávajúci podporné činnosti, ktorí sa podieľajú na príprave, implementácii, riadení, monitorovaní a kontrole OP KŽP v roku 2021 a 2022. Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie stabilizovaných, kvalitných a motivovaných administratívnych kapacít SAŽP ako SO pre OP KŽP. Plánovaný počet administratívnych kapacít financovaných v rámci projektu je 107, dĺžka realizácie projektu sú 3 mesiace. Výsledkom projektu je dostatočné a kvalifikované personálne zabezpečenie implementácie a riadenia OP KŽP ako aj zabezpečenie zamedzenia, resp. zníženia fluktuácie zamestnancov, podieľajúcich sa na implementácii OP KŽP.

Aktivity

Financovanie mzdových nákladov.

Výstupy

Výsledkom projektu je dostatočné a kvalifikované personálne zabezpečenie implementácie a riadenia OP KŽP ako aj zabezpečenie zamedzenia, resp. zníženia fluktuácie zamestnancov, podieľajúcich sa na implementácii OP KŽP ako aj zabezpečenie financovania osobných nákladov zamestnancov:

- ktorí vykonávajú činnosti v rámci implementácie OP KŽP na základe pracovných náplní zamestnancov vo verejnom záujme,

- ktorí vykonávajú technickú podporu v rámci implementácie OP KŽP.

Kontaktná osoba
Ing. Stanislav Uhrin
Email
stanislav.uhrin@sazp.sk