Submitted by stanislav.hupian on Fri, 06/08/2018 - 10:57
Stav
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Rok - koniec projektu
2019
Cieľ

Budovanie kapacít a zdieľanie vedomostí od Slovenských expertov v oblasti tvorby národných správ o stave životného prostredia pre krajiny Východného partnerstva.

Aktivity

1. úvodné/záverečné stretnutie v SR
2. prezentácia národnej siete Eionet SK a doterajšia spolupráca s EEA
3. komunikácia s EEA

Výstupy

1.metodické pokyny a odporúčania  na tvorbu Správy o stave životného prostredia
2. prezentácia národnej siete Eionet SK a doterajšia spolupráca s EEA
3. nadviazanie medzinárodnej spolupráce v krajinách Východného partnerstva

Kontaktná osoba
Mgr. Sylvia Baslárová
Email
sylvia.baslarova@sazp.sk