Vypracovanie plánov prác na odstránenie environmentálnych záťaží

Stav projektu:
ukončený
Program:
Environmentálny fond 2016
Akronym:
PPEZ
Cieľ:

Cieľom projektu je vypracovanie návrhov plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktivity:

1. Vypracovanie návrhov plánov prác pre environmentálne záťaže nepreskúmané geologickým prieskumom životného prostredia v etape podrobného prieskumu.

2. Vypracovanie návrhov plánov prác pre environmentálne záťaže preskúmané geologickým prieskumom životného prostredia v etape podrobného prieskumu.

Výstupy:

Vypracované návrhy plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže pre 40 lokalít s environmentálnou záťažou:

1. Návrhy plánov prác pre 3 environmentálne záťaže nepreskúmané geologickým prieskumom životného prostredia v etape podrobného prieskumu.

2. Návrhy plánov prác pre 37 environmentálnych záťaží preskúmaných geologickým prieskumom životného prostredia v etape podrobného prieskumu.

Kontaktná osoba:
Ing. Jaromír Helma, PhD.