Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016 – 2021

Stav projektu:
ukončený
Program:
OP ŽP
Akronym:
ŠPS EZ
Cieľ:

Spracovanie nového Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (ŠPS EZ) 2016 – 2021

Aktivity:

1. Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016-2021.
2. Riadenie projektu.
3. Publicita a informovanosť .

Výstupy:

Strategický dokument Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016 – 2021

Kontaktná osoba:
Ing. Katarína Paluchová