Materiálno-technické zabezpečenie a vybavenie súvisiace s monitorovaním a kontrolou ukončených projektov OP ŽP a hodnotením pomoci OP ŽP v SORO I

Stav projektu:
ukončený
Program:
OP ŽP
Akronym:
MTZ I.
Cieľ:

Cieľom projektu je personálne zabezpečenie a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre kvalitné a efektívne plnenie úloh SAŽP ako SORO pre OPŽP.

Aktivity:
  1. Materiálno-technické zabezpečenie a vybavenie súvisiace s implementáciou OPŽP
  2. Personálne zabezpečenie implementácie OP ŽP
  3. Prevádzkové zabezpečenie implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP
Kontaktná osoba:
Ing. Janka Michalová