Mzdové zabezpečenie vrátane odmien, odvodov zamestnávateľa a platby nemocenských dávok zamestnancov SAŽP ako SORO pre OPŽP 2015

Stav projektu:
ukončený
Program:
OP ŽP
Akronym:
MZDY II.
Cieľ:

Finančné zabezpečenie osobných nákladov (hrubé mzdy, odvody zamestnávateľa, odmeny a platby nemocenských dávok) erudovaných administratívnych kapacít (AK) pre kvalitné a efektívne plnenie.

Aktivity:
  1. Financovanie osobných nákladov (hrubé mzdy, odvody zamestnávateľa, odmeny a platby nemoc. dávok)
Kontaktná osoba:
Ing. Janka Michalová