Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží

Stav projektu:
ukončený
Program:
OP ŽP
Akronym:
Integrácia
Cieľ:

Zapojenie širokej verejnosti a propagácia aktivít týkajúcich sa environmentálnych záťaží, vrátane ich sanácie.

Aktivity:

1. Informačná a propagačná podpora na zvýšenie informovanosti verejnosti v problematike environmentálnych záťaží
2. Riadenie projektu
3. Publicita a informovanosť

Výstupy:

1. Medzinárodná konferencia so zameraním na problematiku environmentálnych záťaží 2015 (1x medzinárodná)
2. Zborník k medzinárodnej konferencii 2015
3. Odborný kurz – Analýza rizika znečisteného územia (3 x 3 dni)
4. Cvičebné materiály – analýza rizika znečisteného územia
5. Tréningový kurz pre vysokoškolských pedagógov a doktorandov (1 x 3 dni)
6. Publikácia (monografia) Environmentálne záťaže
7. Prednáškovo-terénny kurz prieskumných a sanačných metód environmentálnych záťaží (1 x 5 dní)
8. Preklad legislatívnych predpisov a odborných dokumentov, informačného systému EZ
9. Školenia pre učiteľov (materských, základných a stredných) v oblasti environmentálnych záťaží (10 x 1 deň)

Kontaktná osoba:
Ing. Zuzana Ďuriančíková