Prepojenie území v prihraničnom regióne prostredníctvom ekologických sití

Stav projektu:
ukončený
Program:
CZ - SK CBC
Akronym:
Prepojenie území v prihraničí
Cieľ:

Projekt je zameraný na prepojenie cezhraničných regiónov prostredníctvom ekologických sietí a vytvára podmienky pre trvalé zachovanie kvalitného životného prostredia na oboch stranách hranice v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto v SR a Karviná a Frýdek Místek v ČR.Cieľom projektu je zachovanie špecifičnosti životného prostredia v cezhraničných regiónoch cez ekologické siete a zabezpečenie toku genetických informácií .Podporuje a zvyšuje motivácie cieľových skupín v oblasti ŽP a ekologického povedomia.

Aktivity:

1. Prepojenie územia  v prihraničnom regióne prostredníctvom ekologických sieti -  štúdia.
2. Spracovanie  grafického návrhu pre  propagačné materiály - baner, informačný leták
3. Dotazníkový prieskum
4. Workshop
5. Záverečná konferencia

Výstupy:

1. Prepojenie územia  v prihraničnom regióne prostredníctvom   ekologických sieti -  štúdia
2. Workshop
3. Záverečná konferencia

Kontaktná osoba:
Ing. Marta Slámková