Zelená samospráva - starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie

Stav projektu:
ukončený
Program:
Environmentálny fond 2014
Akronym:
EF 2014 Zelená samospráva
Cieľ:

Projekt má za cieľ prispieť k starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, sústreďuje sa najmä na zvyšovanie povedomia  miestnych a regionálnych samospráv, ktoré priamym spôsobom ovplyvňujú rozvojové a manažmentové aktivity v spravovaných územiach, ako aj na vedecké inštitúcie, verejnosť a ovplyvňovateľov rozvoja.

Aktivity:

1. Technicko-organizačné zabezpečenie študijnej cesty SR
2. Technicko-organizačné zabezpečenie študijnej cesty ČR
3. Zabezpečenie propagačných materiálov
4. Technicko-materiálové zabezpečenie výstav a konferencie
5. Spracovanie filmového dokumentu o víťaznom projekte laureáta Ceny SR za krajinu
6. Tlač informačných a propagačných materiálov
7. Zabezpečenie ceny pre laureáta Ceny SR za krajinu 2014 - umelecké dielo
8. Zabezpečenie jazykového prekladu prihlasovacieho formulára

Výstupy:

2x študijná cesta
propagačné materiály
výstava
film o Cene Slovenskej republike za krajinu
tlačoviny
cena pre laureáta Ceny SR za krajinu 2014 - umelecké dielo
jazykový preklad prihlasovacieho formulára nominanta na Cenu Rady Európy za krajinu

Kontaktná osoba:
Ing. Andrej Švec