ÔĽŅ

GI S&T BoK update (Towards a more demand-driven geospatial workforce education/training system)

Stav projektu:
ukonńćen√Ĺ
Program:
LifeLong Learning Programme - ERASMUS Multilateral Networks
Akronym:
GI S&T BoK update
Cieńĺ:

Hlavn√Ĺm cieńĺom projektu je vytvorenie syst√©mu Ň°kolen√≠ a n√°strojov zameran√Ĺch na oblasŇ• podpory posilnenia ńĺudsk√Ĺch zdrojov v dom√©ne geoinformatiky. Syst√©m bude orientovan√Ĺ na re√°lne poŇĺiadavky praxe a dostatońćne flexibiln√Ĺ na to aby reflektoval v√Ĺvoj v predmetnej dom√©ne. Jeho praktick√°¬† implement√°cia bude vych√°dzaŇ• z princ√≠pov¬† GI S&T BoK - methodology of the GeoInformatics Science & Technology Body of Knowledge (http://www.aag.org/galleries/publications-files/GIST_Body_of_Knowledge.pdf).

Aktivity:

1. Anal√Ĺza s√ļńćasnej situ√°cie so zameran√≠m na dopyt verejn√©ho a priv√°tneho sektora na v porovnan√≠ s existuj√ļcou akademickou¬† a odbornou ponukou;¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†
2. Revizia obsahu r√°mca GI S&T BoK vo v√§zbe na technologick√Ĺ v√Ĺvoj, vznikaj√ļce nov√© poznatky a Eur√≥psky kontext.¬†¬†¬† ¬†
3. Tvorba sady n√°strojov a usmernen√≠ umoŇĺŇąuj√ļcich pouŇĺitie a √ļdrŇĺbu GI S&T BoK na defin√≠ciu akademick√Ĺch a odborn√Ĺch osnov a defin√≠ciu profilov pracovn√Ĺch poz√≠ci√≠;¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†
4.¬† Testovanie revidovan√©ho GI S&T BoK, n√°strojov a usmernen√≠ prostredn√≠ctvom particip√°cie cieńĺov√Ĺch z√°ujmov√Ĺch skup√≠n z priv√°tneho, verejn√©ho a akademick√©ho sektora.
5. Prezent√°cia a disemin√°cia pouŇĺitia GI S&T BoK, n√°strojov a manu√°lov.

V√Ĺstupy:

Revidovan√° metodol√≥gia GI S&T BoK, sady n√°strojov a manu√°lov na vyuzitie a spr√°vu dynamickej GI S&T BoK, vr√°tane ontologicky orientovan√©ho repozit√°ra digit√°lnych zdrojov sp√īsobom akcept√°cie konceptov prostredn√≠ctvom kńĺ√ļńćov√Ĺch dostupn√Ĺch expertov v dom√©ne.

Kontaktn√° osoba:
Ing. Martin TuchyŇąa