Vytváranie kapacít pre na podporu synergie pri koordinovanej implementácii Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru v Bielorusku, Macedónsku a Moldavsku

Stav projektu:
ukončený
Cieľ:

Príprava, predloženie a koordinácia regionálneho projektu pre krajiny Bielorusko, Macedónsko a Moldavsko zameraného na spoluprácu medzi tromi environmentálnymi dohovormi v rámci výzvy nízkorozpočtových projektov pre regionálne centrá. Základným cieľom projektu je zlepšenie koordinovanej implementácie Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru na národnej úrovni vo vybraných rozvojových krajinách ako aj krajinách s rozvíjajúcou sa ekonomikou. Očakáva sa, že projekt bude mať demonštratívny charakter a bude aplikovateľný v krajinách s podobnou pozíciou. Hlavné aktivity projektu: ( Zhodnotenie súčasnej situácie v Bielorusku s ohľadom na implementáciu Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru a budovanie kapacít  relevantných inštitúcií v Bielorusku, Macedónsku a Moldavsku). Súčasťou bol i regionálny workshop v Bielorusku.

Kontaktná osoba:
RNDr. Dana Lapešová