Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží

Stav projektu:
ukončený
Program:
OP ŽP
Akronym:
DOBUDISEZ
Cieľ:

Cieľom projektu je podpora informovania verejnosti prostredníctvom Informačného systému environmentálnych záťaži a zabezpečenie jeho prepojenia s inými s informačnými systémami/registrami verejnej správy.

Aktivity:

1. Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží
2. Informačná a vzdelávacia kampaň vo forme informačných a inštruktážnych pravidelných školení

Výstupy:

1. Aktualizovaný a plne funkčný Informačný systém nvironmentálnych záťaží s prepojením na ostatné informačné systémy   
2. Metodický pokyn pre napĺňanie Informačného systému environmentálnych záťaží
3. Informačné a inštruktážne školenia
4. Inštruktážny manuál pre použitie Informačného systému environmentálnych záťaží
5. Metodický pokyn pre napĺňanie Informačného systému environmentálnych záťaží.

Kontaktná osoba:
Ing. Katarína Palúchová