Pomoc malým a stredným podnikom pri plnení legislatívnych požiadaviek v oblasti chemickej legislatívy

Stav projektu:
ukončený
Program:
OP KaHR
Akronym:
REACH
Cieľ:

Zvýšenie informovanosti mikro, malých a stredných podnikov (ďalej len "MSP") zameranej na povinnosti súvisiace s chemickou legislatívou EÚ a SR.

Aktivity:

1. Vzdelávacie aktivity v oblasti chemickej legislatívy
2. Konzultácie a poradenstvo za účelom identifikácie konkrétnych povinností dotknutých MSP

Výstupy:

1. Dotazníky za účelom identifikácie potrieb na bezplatné poradenstvo a konzultácie
2. Konzultačné listy z bezplatného poradenstva a konzultácií pre MSP
3. 8 školení pre MSP

Kontaktná osoba:
Ing. Ivana Novikmecová