Stratégia nakladania s odpadom zo zdravotnej starostlivosti v Macedónsku

Stav projektu:
ukončený