Vytvorenie právneho rámca, implementčnej schémy a pravidiel pre environmentálne vhodné nakladanie s odpadovými olejmi v Bosne a Hercegovine

Stav projektu:
ukončený