Zavedenie environmentálne vhodného nakladania s olovnatými batériami v Stredozemnom regióne  

Stav projektu:
ukončený