Pilotný program environmentálneho vzdelávania "Inovatívne prístupy k problematike environmentálnej výchovy"