Podpora implementácie OP ŽP na regionálnej úrovni prostredníctvom siete REPIS