Zvýšenie kvality štatistických údajov o odpade z plastových obalov v podmienkach SR

populair

Stav projektu: ukončený
Program: Single Market Programme

Cieľ projektu:

Zvýšenie kvality štatistických údajov o odpade z plastových obalov v podmienkach SR.

Aktivity projektu:

Identifikácia databáz relevantných pre ciele projektu.
Výber potenciálnych výrobcov plastových obalov a identifikácia free-riderov a odhad ich podielu na trhu SR.
Vypracovanie štúdie o podiele free-riderov v oblasti výrobcov plastových obalov v podmienkach SR.
Realizácia workshopu pre zainteresované strany.

Výstupy projektu:

Zoznam databáz relevantných pre ciele projektu.
Dátový súbor potenciálnych výrobcov plastových obalov.
Štúdia o podiele free-riderov v oblasti výrobcov plastových obalov v podmienkach SR.
Workshop pre zainteresované strany.

Studia_free_riding_SK_web.pdf (2 968 kB)
Study_free_riding_EN_web.pdf (2 901 kB)
 

Kontaktná osoba:
Ivana Novikmecová