Rozšírenie internetového slovníka Európskej environmentálnej agentúry