Regionálna štúdia obehového hospodárstva v e-sektore v SaVE regióne

Stav projektu:
v realizácii
Program:
UNEP GEF
Cieľ:

Spracovanie regionálnej štúdie, ktorá by zmapovala situáciu vo vybraných 4 krajinách strednej a výhodnej Európy (Česká republika, Bulharsko, Bielorusko a Moldavsko) elektronickom sektore počas celej doby od výrobku až po odpad.

Aktivity:
  • Pravidelné pracovné konzultácie s projektovým tímom
  • Spracovanie databázy vhodných kontaktov vo všetkých štyroch krajinách
  • Príprava dotazníka a kontaktovanie
  • Realizácia rozhovorov
  • Vyhodnotenie výsledkov a odporúčania
  • Správa pre donora
Výstupy:
  • Zoznam kontaktov
  • Pripravený dotazník, odsúhlasený donorom
  • Zrealizované rozhovory
  • Odporúčania
  • Správa
Kontaktná osoba:
RNDr. Dana Lapešová