Posilnenie efektívnej implementácie Bazilejského dohovoru v súvislosti s plnením reportingových povinností vo vybratých krajinách stredozemného regiónu

Stav projektu:
v realizácii
Program:
UNEP/MAP