Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin

Stav projektu:
ukončený
Program:
Interreg DTP
Akronym:

Cieľ:

Hlavným cieľom projektu na ďalšie 3 roky (2018 - 2021) je zachovať, resp. zlepšiť ekologickú konektivitu medzi prírodnými biotopmi, najmä medzi lokalitami Natura 2000 a inými chránenými oblasťami nadnárodného významu v karpatskom ekoregióne, a to v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku, Srbsku a Ukrajine.

Aktivity:

Rozvíjanie inovatívnych riešení a usmernení na identifikáciu ekologických koridorov a ich chýbajúcich prepojení harmonizovaným spôsobom v karpatskom ekoregióne s cieľom zachovať dlhodobý cezhraničný pohyb divo žijúcich zvierat, súvisiace ekosystémové služby a vysokú úroveň biodiverzity v regióne.

Zapojenie manažérov chránených území a lokalít Natura 2000, ochrancov prírody, územných plánovačov a ďalších zainteresovaných strán do integrovaného prístupu na posilnenie kapacít na identifikáciu a manažment ekologických koridorov.

Biokoridory budú podrobnejšie identifikované pomocou novej karpatskej metodológie v 4 nadnárodne relevantných pilotných lokalitách: 1. Národný park Piatra Craiului (Rumunsko); 2. Apuseni - SW Karpaty (Rumunsko) / Národný park Djerdap (Srbsko); 3. Západné Karpaty (Česká republika - Slovensko) a 4. Národný park Bükk (Maďarsko) / Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina (Slovensko).

Výstupy:

Zosúladenie nárokov ochrany prírody, územného plánovania a rozvoja v biokoridoroch a lokalitách Natura 2000 prostredníctvom identifikácie a implementácie strategického smerovania, nástrojov a postupov na medzinárodnej úrovni.

Website description - ConnectGREEN.doc

Kontaktná osoba:
Ing. Rastislav Staník