Podpora v oblasti zdieľania odbornosti a vedomostí Slovenskej Eionet praxe v environmentálnom hodnotení a implementácie princípov podľa SEIS v krajinách (ENI SEIS II Východ)

Stav projektu:
ukončený
Program:
EEA
Cieľ:

Budovanie kapacít a zdieľanie vedomostí od Slovenských expertov v oblasti tvorby národných správ o stave životného prostredia pre krajiny Východného partnerstva.

Aktivity:

1. úvodné/záverečné stretnutie v SR
2. prezentácia národnej siete Eionet SK a doterajšia spolupráca s EEA
3. komunikácia s EEA

Výstupy:

1.metodické pokyny a odporúčania  na tvorbu Správy o stave životného prostredia
2. prezentácia národnej siete Eionet SK a doterajšia spolupráca s EEA
3. nadviazanie medzinárodnej spolupráce v krajinách Východného partnerstva

Kontaktná osoba:
Mgr. Sylvia Baslárová