Transition to the Green Economy

SC5-21-2016 – Podpora potvrdenému podujatiu (konferencii) v rámci Predsedníctva SK PRES 2016 na Slovensku

Stav projektu:
ukončený
Program:
HORIZON 2020
Akronym:
T2gE
Cieľ:

1: Uľahčiť prechod k zelenej ekonomike zdieľaním vedomostí, najlepších príkladov a skúseností.

2: Zlepšiť povedomie a pochopenie konceptu zelenej ekonomiky, priblížiť agendu EÚ bližšie k občanom a šíriť informácie a najlepšie príklady.

Aktivity:

Posterová prezentácia a Prezentácia biznis sektora (inovácie)

Výstava Zelený svet 2016

Národný workshop Zelená ekonomika (november 2016)

Kontaktná osoba:
RNDr. Radoslav Považan