Submitted by stanislav.hupian on Fri, 04/16/2021 - 08:01
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
28
Mesiac - koniec projektu
2
Rok - koniec projektu
2022
Cieľ

Spracovanie regionálnej štúdie, ktorá by zmapovala situáciu vo vybraných 4 krajinách strednej a výhodnej Európy (Česká republika, Bulharsko, Bielorusko a Moldavsko) elektronickom sektore počas celej doby od výrobku až po odpad.

Aktivity
 • Pravidelné pracovné konzultácie s projektovým tímom
 • Spracovanie databázy vhodných kontaktov vo všetkých štyroch krajinách
 • Príprava dotazníka a kontaktovanie
 • Realizácia rozhovorov
 • Vyhodnotenie výsledkov a odporúčania
 • Správa pre donora
Výstupy
 • Zoznam kontaktov
 • Pripravený dotazník, odsúhlasený donorom
 • Zrealizované rozhovory
 • Odporúčania
 • Správa
Kontaktná osoba
RNDr. Dana Lapešová
Email
dana.lapesova@sazp.sk