Submitted by stanislav.hupian on Tue, 05/22/2018 - 10:06
Stav
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
31
Mesiac - koniec projektu
12
Rok - koniec projektu
2021
Cieľ

Projekt je zameraný na mapovanie krajinnej pokrývky Slovenska, pod záštitou Pan-Európskeho komponentu aktivít Copernicus. Mapovanie krajiny sa robí vo vybraných fázach so špecifickým zameraním. Základné práce pozostávajú z verifikácie lokálnych komponentov, produktu Corine Land Cover (CLC) 2018 a verifikácie snímok s vysokým rozlíšením HRL 2015. Hlavná časť projektu CLC 2018 je zameraná na aktualizáciu vrstvy CLC 2012 (revízia pôvodnej vrstvy) a tvorby novej vrstvy CLC 2018 (zmeny CLC 2018). Pod aktivity projektu sú zamerané na hodnotenie sústavy vrstiev Natura 2000, Urban atlas (mestských zón), Riparian zone (okrajové – pobrežné zóny).

Aktivity

A1: Verifikácia lokálnych komponentov

  • Urban Atlas 2012 a Urban Atlas 2012 Street Tree Layer
  • Riparian Zones 2012 a Riparian Zones Green Linear Elements 2012
  • Natura 2000

Tieto aktivity projektu majú poskytnúť doplňujúce informácie založené na regionálnych miestnych znalostiach o špecifikách (ako doplnok k systematickým kvantitatívnym výsledkom validácie) v rámci európskeho rozsahu. Obohatenie existujúcich vrstiev o nové informačné atribúty (napr. školy, nemocnice, prechodové pobrežné zóny, či chránené oblasti) majú napomôcť pri ich využívaní.

A2: Mapovanie zmien krajinnej pokrývky CLC 2012 - 2018

Jednou z hlavných úloh projektu je revízia pôvodnej vrstvy CLC 2012 a tvorba novej CLC 2018 pomocou materiálov diaľkového prieskumu Zeme z družicových snímok. Úloha ma do značnej miery sledovať vzniknuté zmeny na pôvodnej vrstve CLC 2012 a pomocou nových podkladových materiál vytvoriť aktuálnu vrstvu CLC 2018.

A3: Verifikácia vrstvy HRL 2015

Cieľom tejto úlohy je vykonať post-produkčné overenie vybraných faktorov na snímkach s vysokým rozlíšením pre rok 2015. Budú sa sledovať kvantitatívne zmeny v hustote, nepriepustnosti, vlhkosti na vybraných zložkách krajinnej pokrývky, pre potreby začlenenia systematických chýb pri klasifikácii pomocou jedinečných miestnych vedomosti.

Výstupy (vrstvy):

Natura 2000
Urban Atlas 2012
Riparian Zones 2012
CLC 2012
CLC2018

Kontaktná osoba
RNDr. Peter Koleda, PhD.
Email
peter.koleda@sazp.sk